Wzrasta ilość internautów w Polsce

Według najnowszego badania NetTrack przeprowadzonego przez SMG/KRC obecnie 42,3% Polaków w wieku 15-75 lat to internauci (przeliczając na populację to ok. 12,7 mln osób).

W początkach internetu w Polsce większość internautów stanowili mężczyźni, obecnie różnice te zatarły się i jest równowaga (50,7% mężczyźni, 49,3% kobiety).
W kategoriach wiekowych także poprawiła się statystyka, cały czas prowadzą ludzie młodzi, małym zainteresowaniem jedynie cieszy się internet wśród osób powyżej 60 roku życia (15-24 lat – 37,5%, 25-39 lat – 32,9%, 40-59 lat – 27,1%, powyżej 60 lat – 2,4%) Czytaj dalej