Od 2018 roku do banków będziemy podpinać się po otwartym API

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady PSD2 dotycząca banków wejdzie w życie w styczniu 2018 roku. Najistotniejsze techniczne standardy jej realizacji powinny natomiast zostać wdrożone przez banki nie później, niż w październiku 2018 r.

Zmusi ona banki do przygotowania API, z których korzystać będą mogły podmioty trzecie (tzw. TPP, third party providers). Dyrektywa narzuca bowiem bankom obowiązek umożliwienia tym podmiotom dostępu do rachunku bankowego klienta oraz inicjowania płatności. Nakreśla ona również wysokie wymagania w stosunku do bezpieczeństwa, wprowadza m.in.: obowiązkowe silne uwierzytelnienie klienta, obowiązek sformalizowanego zarządzania bezpieczeństwem informatycznym oraz notyfikacji incydentów do organów nadzoru. Czytaj dalej