Błąd na stronie www, mapie Google?

Jeśli na stronie www mapa nie wyświetla się poprawnie (przykład poniżej) to spowodowane jest to błędem związanym z wprowadzeniem zmian przez Google od 22 czerwca 2016*.

Obecnie obowiązkowe jest wykorzystywanie API przy wyświetlaniu mapy Google 23(dostępne są limitowane plany darmowe i płatne).

google-mapa-blad

Więcej informacji: jak założyć kod API.