Edycja, obróbka filmów bezpośrednio w YouTube

Edycję filmów które umieszczanych w Internecie możesz wykonać bezpośrednio za pomocą przeglądarki, online, poprzez YouTube Edytor wideo.
Za pomocą tej prostej aplikacji dostępnej bezpośrednio na stronach YouTube, możesz połączyć sekwencje z kilku filmów,podmienić ścieżkę dźwiękową dodając utwór.

Wszystko wykonywane jest po stronie serwera, a więc nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
Aplikacja jest prosta, ale wystarczy do podstawowych operacji, „cięcia” i edycji filmu.

Czytaj dalej